Zmeniť heslo

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Označenie prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Obchodná spoločnosť Pure Invest s.r.o., so sídlom Betliarska 22, 851 07 Bratislava – Petržalka, IČO: 53 511 867, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 149972/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje webovú stránku www.officebrowse.sk (ďalej ako „webová stránka“).